Spekulācijas par iespējamo nelegālās nodarbinātības gadījumu reģionālā daudzfunkcionālā centra būvlaukumā neapdraud projekta īstenošanu

10961x50473f2c98
Фото: foto rezekne.lv

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos parādījušās spekulācijas par iespējamo nelegālo nodarbinātību vienā no apakšuzņēmumiem, kas iesaistīts Austrumlatvijas reģionāla daudzfunkcionālā centra izveidē, kā arī aplamiem minējumiem, ka šis atgadījums negatīvi ietekmēs projekta gaitu, Rēzeknes dome informē:

Rēzeknes pilsētas pašvaldība nav saņēmusi informāciju no Valsts Darba inspekcijas par nelegālās nodarbinātības gadījumiem reģionālā daudzfunkcionālā centra būvobjektā. Gadījumā, ja tik tiešām, kāds no apakšuzņēmējiem būtu veicis nelegālo nodarbinātību, tas tomēr neapdraud Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības līdzfinansētā projekta īstenošanu, bet gan var radīt nopietnas tiesiskas sekas šādam negodīgam uzņēmumam.

Rēzeknes pilsētas dome nosoda darba tiesisko attiecību neievērošanu, kas zināmā mērā diskriminē arī pašu uzņēmējus, un jau iepriekš, reaģējot uz baumām, vairākkārt, tostarp ar mediju palīdzību, lūgusi ziņot par pārkāpumiem nodarbinātībā, kā arī skaidroja kā rīkoties dažādās situācijās. Tomēr apstiprinošu informāciju no cilvēkiem, kas varētu būt nelegāli nodarbināti, tā nav saņēmusi.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka līgums par projekta īstenošanu noslēgts ar būvfirmu „Arčers”, kas nepieciešamības gadījumā piesaista apakšuzņēmējus. Līdz ar to plašāku informāciju par konkrēto gadījumu var iegūt vai nu šajā uzņēmumā vai arī Valsts Darba inspekcijā.

Loading...

Написать комментарий

 

 


 

 

GOROD ceļojumi